Viết bởi Khalil Gillon, Verite News
Dịch bởi Minh Hà, Verite News

(Cập nhật vào thứ Ba, ngày 17 tháng Mười, 2023)

Cuộc bầu cử thống đốc bang Louisiana năm 2023 đã kết thúc vào thứ Bảy (14/10) với chiến thắng sơ bộ hoàn toàn thuộc về Tổng Trưởng Lý Jeff Landry. Landry đã tránh được một cuộc bầu cử chung cuộc, đánh bại đối thủ hàng đầu của Đảng Dân chủ, cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải Tiểu bang Shawn Wilson, với 52% phiếu bầu — gần gấp đôi tỷ lệ 26% của Wilson.

Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sơ bộ vào ngày 14 tháng Mười thuộc hàng thấp nhất trong lịch sử, với chỉ 36% cử tri đủ điều kiện trên toàn tiểu bang bỏ phiếu. Ở New Orleans, con số này chỉ là 27%.

Trái lại, cuộc bầu cử sơ bộ thống đốc năm 2019 đã thu hút được 46% cử tri trên toàn tiểu bang và 39% cử tri của hạt Orleans. Tỷ lệ cử tri đi bầu đã tăng lên 51% trên toàn tiểu bang và 49,5% tại New Orleans cho cuộc bầu cử chung cuộc vào tháng Mười Một năm 2019 giữa Thống đốc Đảng Dân chủ John Bel Edwards và Eddie Rispone thuộc Đảng Cộng hòa. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao ở hạt Orleans, nơi có nhiều người theo đảng Dân chủ được coi là rất quan trọng đối với việc Edwards tái đắc cử năm đó.

Giờ đây, với cuộc đua được chú ý nhất vào năm 2023 đã kết thúc, toàn tiểu bang và thành phố có thể chứng kiến ​​tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp tương tự trong cuộc bầu cử chung cuộc vào ngày 18 tháng Mười Một sắp tới. Tuy nhiên, một số chức vụ quan trọng trên toàn tiểu bang – bao gồm Tổng Thư Ký, Tổng Trưởng Lý và Thủ Quỹ tiểu bang – và các chức vụ lập pháp ở một vài hạt vẫn chưa quyết định.

Below is a list of all the races and constitutional amendments that will appear on ballots in Orleans Parish. (Incumbents are listed in bold font.)

Dưới đây là danh sách tất cả các cuộc tranh cử và sửa đổi hiến pháp sẽ xuất hiện trên các lá phiếu ở New Orleans. (Những người đương nhiệm được liệt kê bằng phông chữ đậm.)

Ngày bầu cử: Thứ Bảy, ngày 18 tháng Mười Một

Các cách thức bỏ phiếu

Trực tiếp: Ngày bầu cử hoặc bỏ phiếu sớm

Các điểm bỏ phiếu được mở từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối vào ngày bầu cử. Sử dụng Cổng thông tin cử tri Louisiana để tìm địa điểm bỏ phiếu của bạn.

Bỏ phiếu sớm bắt đầu vào ngày 3 tháng Mười Một đến ngày 11 tháng Mười Một, ngoại trừ Chủ nhật, ngày 5 tháng Mười Một và thứ Sáu, ngày 10 tháng Mười Một để tưởng niệm ngày lễ Cực chiến binh. Thời gian bỏ phiếu là từ 8:30 sáng đến 6 giờ tối tại các địa điểm sau ở New Orleans:

Toà thị chính thành phố
1300 Đường Perdido, Phòng 1W24
New Orleans, LA 70112

Toà án Algiers 
225 Đường Morgan, Phòng 105
New Orleans, LA 70114

Kho máy bỏ phiếu Chef Menteur
8870 Đường cao tốc Chef Menteur 
New Orleans, LA 70126

Trung tâm cộng đồng Lake Vista 
6500 Đại lộ Spanish Fort
New Orleans, LA 70124

Để bỏ phiếu trực tiếp, các cử tri có thể sử dụng các mẫu giấy tờ tùy thân sau:

  • Bằng lái xe
  • Giấy tờ tuỳ thân đặc biệt bang Louisiana
  • Giấy phép lái xe điện tử LA Wallet
  • Thẻ căn cước quân sự Hoa Kỳ có tên và hình của cử tri
  • Giấy tờ tuỳ thân có ảnh thường được công nhận khác có tên và chữ ký của cử tri

Những cử tri đã đăng ký nhưng không có giấy tờ tufy thân vẫn có thể bỏ phiếu nếu họ ký vào bản tuyên thệ cử tri tại địa điểm bỏ phiếu hoặc địa điểm bỏ phiếu sớm của họ.

Qua đường bưu điện: Phiếu bầu khiếm diện

Các cử tri đủ điều kiện — bao gồm những người trên 65 tuổi, thành viên quân đội và cư dân Louisiana tạm thời ở ngoài tiểu bang — có thể bỏ phiếu khiếm diện qua đường bưu điện. Tiêu chí đủ điều kiện đầy đủ và đơn đăng ký bỏ phiếu khiếm điẹn có sẵn trên trang web của Tổng Thư Ký Tiểu Bang Louisiana.

Hạn chót để yêu cầu bỏ phiếu khiếm diện cho cuộc bầu cử ngày 18 tháng Mười Một là 4:30 chiều vào ngày 14 tháng Mười Một. Hạn chót dành cho cử tri quân nhân và ở nước ngoài là 4:30 chiều ngày 17 tháng Mười Một.

TOÀN TIỂU BANG

TỔNG THƯ KÝ TIỂU BANG

“Gwen” Collins-Greenup (Đảng Dân chủ)

Nancy Landry (Đảng Cộng hoà)

TỔNG TRƯỞNG LÝ

Lindsey Cheek (Đảng Dân chủ)

“Liz” Baker Murrill (Đảng Cộng hoà)

THỦ QUỸ

John Fleming (Đảng Cộng hoà)

Dustin Granger (Đảng Dân chủ)

HẠ VIỆN BANG

QUẬN 23

Shaun Mena (Đảng Dân chủ)

Tammy M. Savoie (Đảng Dân chủ)

QUẬN 105

Jacob Braud (Đảng Cộng hoà)

Mack Cormier (Đảng Dân chủ)

ĐỀ XUẤT TRÊN PHIẾU BẦU

SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP

Đọc thêm: Hướng dẫn của Hội đồng Nghiên cứu Công vụ Louisiana về Sửa đổi Hiến pháp năm 2023.

Đọc: Hướng dẫn của Hội đồng Nghiên cứu Công vụ Louisiana về Sửa đổi Hiến pháp năm 2023

Sửa đổi 1:

Đạo luật 278 (Dự luật Hạ Viện 166, Phiên họp thường kỳ năm 2022 của Hạ nghị sĩ Miller)

Sửa đổi hiến pháp để sửa đổi Điều III, Mục 18, liên quan đến quyền hành của thống đốc đối với các dự luật và các vấn đề liên quan; để cung cấp các phiên họp có liên quan đến quyền phủ quyết; quy định việc trình kiến ​​nghị sửa đổi tới cử tri; và cung cấp các vấn đề liên quan.

“Bạn có ủng hộ việc sửa đổi để làm rõ rằng các khoảng thời liên quan đến quyền hành của thống đốc đối với một dự luật và việc tái đề xuất các dự luật bị phủ quyết đến cơ quan lập pháp là dựa trên phiên họp lập pháp mà dự luật được thông qua và ủy quyền cho cơ quan lập pháp, nếu đang trong phiên họp, xem xét lại các dự luật bị phủ quyết mà không triệu tập một phiên họp phủ quyết riêng biệt? (Có hiệu lực từ ngày 8 tháng 1 năm 2024) (Sửa đổi Điều III, Mục 18)”

Sửa đổi 2:

Đạo luật 199 (Dự luật Hạ Viện 254, Phiên họp thường kỳ năm 2023 của Hạ viện sĩ Thomas)

Sửa đổi hiến pháp để bãi bỏ Điều VII, Mục 4(D)(4)(b), 10.4, 10.10 và 10.12(B) và (C) và Điều IX, Mục 9 và 10, liên quan đến các quỹ đặc biệt trong kho bạc tiểu bang; quy định việc bãi bỏ một số quỹ đặc biệt; quy định việc chuyển số dư còn lại của quỹ đặc biệt đó; quy định việc trình cử tri những đề xuất sửa đổi; và cung cấp các vấn đề liên quan.

“Bạn có ủng hộ việc sửa đổi nhằm loại bỏ các điều khoản của Hiến pháp Louisiana đã tạo ra các quỹ đặc biệt không hoạt động sau đây trong kho bạc tiểu bang: Quỹ Bảo tồn Lưu vực Atchafalaya, Quỹ Đối tác Giáo dục Đại học Louisiana, Quỹ Đòn bẩy Thiên niên kỷ, Quỹ Hỗ trợ Sản phẩm Nông nghiệp và Hải sản, Quỹ Tín thác Thuế Sử dụng Lần đầu, Quỹ Đầu tư Tăng cường Louisiana và cung cấp việc chuyển bất kỳ khoản tiền còn lại nào trong các quỹ đó sang quỹ chung của tiểu bang? (Bãi bỏ Điều VII, Mục 4(D)(4)(b), 10.4, 10.10, và 10.12(B) và (C) và Điều IX, Mục 9 và 10)”

Sửa đổi 3:

Đạo luật 179 (Dự luật Thượng viện 127, Phiên họp thường kỳ năm 2023 của Thượng nghị sĩ Duplessis)

Sửa đổi hiến pháp để bổ sung Điều VII, Mục 21(O), liên quan đến việc miễn thuế theo giá trị; quy định việc miễn thuế theo giá trị cho một số người ứng phó đầu tiên; yêu cầu cơ quan quản lý hạt phê duyệt việc miễn thuế theo giá trị; quy định số tiền miễn trừ; yêu cầu cơ quan định thuế lập thủ tục xin miễn trừ; để cung cấp đủ điều kiện; yêu cầu cơ quan thuế bù đắp phần thất thu do được miễn trừ; cung cấp thông tin liên quan đến việc đánh giá lại; để cung cấp ngày có hiệu lực; để cung cấp khả năng áp dụng; và chỉ định một cuộc bầu cử để đệ trình đề xuất cho cử tri và đưa ra đề xuất bỏ phiếu.

“Bạn có ủng hộ việc sửa đổi để ủy quyền cho cơ quan quản lý địa phương của một hạt việc cung cấp miễn thuế theo giá trị cho những người phản hồi đầu tiên đủ điều kiện không? (Bổ sung Điều VII, Mục 21(O))”

Sửa đổi 4:

Đạo luật 198 (Dự luật Hạ Viện 244, 2023 Phiên họp thường kỳ của Đại diện Bishop)

Sửa đổi hiến pháp để sửa đổi Điều VII, Mục 10.15(E)(1) và (F) và bổ sung Điều VII, Mục 10.15(G), liên quan đến việc sử dụng tiền trong Quỹ Ủy thác Ổn định Doanh thu; quy định việc trình kiến ​​nghị sửa đổi tới cử tri; và cung cấp các vấn đề liên quan.

“Bạn có ủng hộ việc sửa đổi cho phép cơ quan lập pháp, sau khi giành được 2/3 phiếu bầu của mỗi viện, sử dụng tới 250 triệu đô la từ Quỹ Ủy thác Ổn định Doanh thu để giảm bớt thâm hụt ngân sách theo các điều kiện do luật pháp quy định và cho phép cơ quan lập pháp sửa đổi các điều kiện như vậy để tiếp cận các khoản tiền trong quỹ, phải có 2/3 phiếu bầu? (Sửa đổi Điều VII, Mục 10.15(E)(1) và (F); Bổ sung Điều VII, Mục 10.15(G))”